Adhishakthyathmaka Sri Annapoorneshwari Ammanavara Temple, SriKshetra Horanadu - 577 181, Chickmagalore

 

Navaratri Special Decoration

ಸಿಂಹಾರೂಢಾ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಮೃಗಾರೂಢಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಮಕರಾರೂಢಾ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಮಯೂರಾರೂಢಾ ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ಗೌರೀ ವೃಷಭಾರೂಢಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸಿಂಹಾರೂಢಾ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ