Adhishakthyathmaka Sri Annapoorneshwari Ammanavara Temple, SriKshetra Horanadu - 577 181, Chickmagalore

Daily Sevas

 1. Shri DeviMahatme Parayanapurvaka Mahapooja=400-00
 2. Maharanagapooja (Deeparadhana)= 600-00
 3. Rangapooja (Upto- Chakragallu)=300-00
 4. Panchamruthabhishekam (Friday)=200-00
 5. Panchamruthabhishekam (Other days)=30-00
 6. Rice Donation for Annadanam (Per KG)= 30-00
 7. Full Set Prasadam (with kumkumarchana)= 100-00
 8. Kumkumarchana (Including Shri Prasadam)= 60-00
 9. Nandadeep (Per day)= 50-00
 10. One Day Kainkary Seva to Lord Ganpathi & Shri Annapoorneshwari      Ammanavaru=1500-00
 11. Annadana Seva (For one time)= 6000-00
 12. Shri Navagraha Pooja= 300-00
 13. Panchakajjaya Nivedana (To Lord Ganapathi)= 40-00
 14. Asthothara Kukumarchana= 20-00
 15. Shri Sathyaganesha Vratha= 300-00
 16. Shri Sathyanarayana Vratha=300-00

Click Here to Donate